VERSENYSZABÁLYZAT

CHANTARELLE ON THE GO

1. cikk
Általános rendelkezések

1. A Beauty Partner Kft. (a továbbiakban: Versenyszervező) ezennel meghirdeti a “Chantarelle on the go” elnevezésű verseny (a továbbiakban: Verseny) szabályait.
2. Információk a versenyről, a szabályok és a nyeremények a Versenyszervező profilján @chantarelle_hungary Instagram oldalán és a www.chantarelle.hu weboldalon kerülnek megosztásra.
3. A szervező nyilatkozik arról, hogy a verseny semmilyen összefüggésbe nem hozható az Instagram weboldallal. Minden kérdés, hozzászólás, reklamáció és megjegyzés a versennyel kapcsolatosan, a szervező felé kell benyújtani, semmilyen esetben sem az Instagram® weboldal felé. A verseny részeként a résztvevők által megadott összes személyes adatot és információt a Szervezőre bízzák, és nem az Instagram Weboldal tulajdonosára vagy adminisztrátorára. A Szervező teljes egészében felszabadítja az Instagram-ot a Versenyből eredő, a Résztvevőkkel szembeni esetleges felelősség alól.
4. A Szervező kijelenti, hogy a verseny nem sorsolás, fogadás, lottó, amelynek eredménye az esettől függ, vagy bármilyen más szerencsejáték
5. Jelen szabályzat meghatározza a versenyen való részvétel szabályait, a nyeremények típusát, megszerzésük és a verseny díjazottjainak történő átadás módját.
6. Jelen szabályzat elérhető lesz a www.chantarelle.hu weboldalon és a Versenyszervező székhelyén a Verseny ideje alatt.
7. A verseny résztvevői beleegyeznek személyes adataik (név, vezetéknév, város vagy cégnév és város) feldolgozásába a jelen Verseny céljaihoz szükséges mértékben. A versenyen részt venni szándékozó kiskorúak kötelesek benyújtani a szüleik / törvényes gondviselők által aláírt beleegyezésüket személyes adataik feldolgozásához a fentiekben meghatározott mértékben.
8. A verseny résztvevői, ha versenydíjasokká válnak, hozzájárulnak személyes adataik közzétételéhez a Szervező profiljában az Instagram alkalmazásban és a www.chantarelle.hu weboldalon.
9. A Versenyben résztvevők személyes adatait a személyes adatok védelméről szóló, 2018. május 25-i törvénynek megfelelően használjuk fel a Verseny lebonyolítása céljából.
10. A személyes adatok kezelője a Beauty Partner Kft., székhely: 1112 Budapest, Olt utca 37. adószám: 14640056-2-43

2. cikk
A verseny résztvevői

1. A Versenyen való részvételi jog mindenki számára nyitva áll, aki fényképet vagy videót bármely CHANTARELLE kozmetikummal, kiválasztott elrendezésben – nyaralás, utazás, szabadtéri – tesz közzé Instagram profilján. A közzétett fényképen vagy videón jelölje be a @chantarelle_hungary profilt, és adja hozzá a #ChantarelleNyereményjáték #Chantarelle #chantarellehungary hashtageket

3. cikk
A verseny szabályai, díjak
 1. A verseny 2021. július 28-án kezdődik és 2021. szeptember 30-án ér véget.
 2. A verseny díjazottja hat fő, akiknek fényképét vagy videofelvételét a versenyszervező zsűri választja ki. Értékelik az olyan tulajdonságokat, mint az eredetiség, a találékonyság és az esztétika. Fotók vagy videók, amelyek 2021.09.30. után kerültek közzétételre azt nem veszi figyelembe a zsűri.
 3. A versenyszervező zsűri a befejezés után, azaz 2021.10.10-ig választja ki a verseny díjazottjait. A zsűri tagjai a Beauty Partner Kft. marketing csapata.
 4. A nyerteseket hat egyenlő értékű díjjal jutalmazzák:

Chantarelle kozmetikumok bruttó 25000 Ft értékben – a díjazott szabadon választja. Az értéket az aktuális bruttó javasolt fogyasztói listaárakon számoljuk.

 1. A verseny díjazottjaival kapcsolatos információkat 2021. október 10-én teszik közzé a www.chantarelle.hu weboldalon és a versenyszervező profiljain az Instagram oldalon.
 2. A díjakat, a díjak odaítélésétől számított 14 napon belül futárszolgálattal adják át a verseny díjazottjainak. A Szervező nem vállal felelősséget a futárszolgálatnak tulajdonítható okokból eredő késésekért. A szállítás díját magyarországi címre a Beauty Partner Kft. vállalja.
 3. A verseny nyertese, aki megfelel a jelen szabályzatban rögzített feltételeknek, csak egy nyereményre jogosult.
 4. A verseny díjazottjai nem jogosultak a nyeremény pénzbeli egyenértékének igénylésére.
 5. A verseny résztvevői hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázott képeket a Beauty Partner Kft. és a Chantarelle saját marketing célokra korlátlan ideig felhasználja.
4. cikk
panaszok
 1. 1. A nyereményekkel és a verseny lebonyolításával kapcsolatos ügyekkel kapcsolatos panaszokat a panasz kiváltásának időpontjától számított 14 napon belül a Versenyszervezőhöz kell benyújtani, közvetlenül a szervező irodájába vagy ajánlott levélben az alábbi címre: 1112 Budapest, Olt utca 37. (ebben az esetben a postabélyegző dátuma a meghatározó).
  2. A fent említett határidő lejárta után küldött panaszokat nem vesszük figyelembe.
  3. A fent leírt panaszokat a Versenyszervező a beérkezésük napjától számított 30 napon belül megvizsgálja.
  4. A versenyszervező panaszával kapcsolatos döntése jogerős.
5. cikk
a dokumentáció tárolása

A verseny lebonyolításával kapcsolatos dokumentációt a verseny szervezője a nyeremények odaítélésétől számított egy évig őrzi, kivéve azokat a dokumentációkat, amelyeket az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően hosszabb ideig kell megőrizni rendelkezésekben meghatározottak szerint.

 

 

Budapest, 2021.07.28.